ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
142 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
143 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
144 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
145 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ
146 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 14.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
147 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
148 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
149 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
150 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2556
151 ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้
152 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556
153 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
154 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การทำพลาสติกสาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556
155 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
156 ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556
157 การขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก
158 ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2556
159 ประกาศและใบสมัครสส.ชสอ.รอบพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัคร 1-31/08/56
160 สมาชิกที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556 หรือสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ หรือเดือนที่ตนเองเกิดให้ มารับของขวัญวันเกิดที่สำนักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ

หน้า 8 จาก 15