ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
22 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2565
23 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2565
24 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
25 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ปิดทำการ ในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565
26 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
27 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา
28 ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 17 ธันวาคม 2564
29 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นเสนองานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บเอกสารโดยวิธีการสอบราคา
30 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กับสมาชิก ระยะที่ 2
31 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก
32 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก พ.ศ.2564
33 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
34 ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง รายละเอียดการจัดจ้างทำเสื้อโปโลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
35 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
36 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการการยื่นกู้และจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
37 สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน
38 สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน
39 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
40 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กับสมาชิก เป็นระยะเวลา 3 เดือน

หน้า 2 จาก 17