ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
22 โครงการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก เปิดรับยื่นกู้ วันที่ 20-25 ธ.ค. 62
23 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ
24 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว
26 ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562
27 ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
28 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
29 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
30 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
31 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
32 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
33 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
34 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
35 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
36 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
37 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
38 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
39 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
40 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

หน้า 2 จาก 13