ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559
82 สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และวุ้นสวยงาม”
83 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2559
84 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการ ประจำปี 2559
85 การให้บริการกู้เงิน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
86 ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
87 การให้เงินกู้ปันผล ประจำปี 2558
88 สหกรณ์ปิดทำการในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันสารทเดือนสิบ
89 ประกาศรายชื่อสมาชิกฝึกอบรมอาชีพเสริม รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้า"
90 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม
91 ประกาศรายชื่อสมาชิกฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
92 เปิดซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ
93 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2558
94 สหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2558 “หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 และ รุ่น 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2558
95 สหกรณ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
96 สหกรณ์ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
97 สมาชิกผู้ประสงค์ที่จะทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แต่ไม่สะดวกที่จะนำเงินมาชำระ ให้สมาชิกผู้นั้นสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ได้
98 ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
99 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
100 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

หน้า 5 จาก 13