ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 นี้
102 สหกรณ์ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2557 จากเดิมวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557
103 ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
104 ประกาศสมาคมเปิดรับสมาชิกรอบ 11/2557 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557
105 สหกรณ์ฯออกหน่วยให้บริการสมาชิก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557
106 แจ้งกำหนดการการยื่นกู้เงิน และรับเงินกู้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
107 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา”
108 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
109 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หักกลบลบหนี้) ได้ในวันที่ 1-2 ของเดือนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
110 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
111 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
112 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
113 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
114 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ
115 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 14.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
116 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
117 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
118 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
119 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2556
120 ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้

หน้า 6 จาก 13