ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
102 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
103 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
104 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
105 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
106 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
107 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
108 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
109 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
110 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2561
111 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
112 สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการ Net bank ทุกธนาคาร สามารถใช้บริการฝากเงิน ชำระหนี้ ให้กับสหกรณ์ ผ่าน QR CODE
113 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
114 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561
115 ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561
116 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 57 ปี (สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505)
117 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
118 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2561
119 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
120 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2561

หน้า 6 จาก 17