ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
62 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การแต่งหน้า ทำผม"
63 สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกปกติ และวาระพิเศษ (2เดือนเท่านั้น)
64 ประกาศ แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
65 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
66 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2560
67 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2560
68 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
69 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวง
70 ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
71 แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
72 พบกับเงินฝากรูปแบบใหม่ ...เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และเงินฝากแบบออมทรัพย์ทวีโชค
73 ประกาศขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
74 ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
75 แจ้งยกเลิกการจัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด และเปิดทำการเป็นปกติในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
76 แจ้งกำหนดการยื่นกู้ และรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสามัญ
77 เดือนแห่งการออม : พบกับเงินฝากรูปแบบใหม่ เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
78 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559
79 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวง
80 กำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก

หน้า 4 จาก 13