ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559
62 สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และวุ้นสวยงาม”
63 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2559
64 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการ ประจำปี 2559
65 การให้บริการกู้เงิน ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
66 ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
67 การให้เงินกู้ปันผล ประจำปี 2558
68 สหกรณ์ปิดทำการในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันสารทเดือนสิบ
69 ประกาศรายชื่อสมาชิกฝึกอบรมอาชีพเสริม รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้า"
70 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม
71 ประกาศรายชื่อสมาชิกฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
72 เปิดซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ
73 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2558
74 สหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ประจำปี 2558 “หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้า” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 และ รุ่น 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2558
75 สหกรณ์ฯ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558
76 สหกรณ์ฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
77 สมาชิกผู้ประสงค์ที่จะทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี แต่ไม่สะดวกที่จะนำเงินมาชำระ ให้สมาชิกผู้นั้นสามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ได้
78 ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558
79 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
80 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

หน้า 4 จาก 12