ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 สหกรณ์ฯออกหน่วยให้บริการสมาชิก ในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557
182 แจ้งกำหนดการการยื่นกู้เงิน และรับเงินกู้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
183 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก “หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา”
184 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
185 สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (หักกลบลบหนี้) ได้ในวันที่ 1-2 ของเดือนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป
186 ประกาศ !! พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
187 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557
188 ประกาศ สหกรณ์ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
189 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการ ประจำปี 2557
190 แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับยื่นกู้เงินกู้สามัญ
191 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 14.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
192 การแสดงความจำนงในการขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2556
193 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2556
194 ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำพลาสติกสาน" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
195 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2556
196 ขอเชิญชวนซื้อหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2556 นี้
197 สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 6/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556
198 สมาคม สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 4/2556 อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
199 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การทำพลาสติกสาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556
200 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หน้า 10 จาก 17