ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
2 โครงการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก เปิดรับยื่นกู้ วันที่ 20-25 ธ.ค. 62
3 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ
4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว
6 ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562
7 ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
8 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
9 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
10 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
11 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
12 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
13 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
14 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
15 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
16 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
17 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
18 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
19 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
20 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 12