ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ
42 ประกาศ ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การประมูลให้สมาชิกเช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เลขที่ 223/15 บริเวณชั้น 1 ถ.มหาราช ซอย 15 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 13.5 เมตร
43 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ประจำปี 2564
44 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญ เพื่อการครองชีพให้กับพนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
45 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
46 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
47 ประกาศ เรื่อง เพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่มแผน 2
48 ประกาศ เดือนสุดท้ายของการรับยื่นโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ รับยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 2564 รับเงินกู้วันที่ 7 มิถุนายน 2564
49 ประกาศ สหกรณ์ฯ เปลี่ยนเวลาในการให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
50 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ฯ
51 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
52 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ
53 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
54 ประกาศ เรื่อง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (Super Saving)
55 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
56 ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้เป็นอัตราเดียว
57 ประกาศ เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
58 ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
59 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
60 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก 17