ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการ Net bank ทุกธนาคาร สามารถใช้บริการฝากเงิน ชำระหนี้ ให้กับสหกรณ์ ผ่าน QR CODE
42 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
43 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561
44 ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561
45 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 57 ปี (สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505)
46 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
47 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2561
48 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561
49 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2561
50 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
51 บริการเงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
52 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 สำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา นำบุตรมารับทุนในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
53 ราบงานผลการเข้าฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
54 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
55 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
56 สหกรณ์ฯ ปิดทำการเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
57 สหกรณ์ฯ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
58 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
59 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การแต่งหน้า ทำผม"
60 สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกปกติ และวาระพิเศษ (2เดือนเท่านั้น)

หน้า 3 จาก 13