ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
42 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การแต่งหน้า ทำผม"
43 สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกปกติ และวาระพิเศษ (2เดือนเท่านั้น)
44 ประกาศ แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
45 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
46 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2560
47 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2560
48 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
49 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวง
50 ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
51 แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
52 พบกับเงินฝากรูปแบบใหม่ ...เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และเงินฝากแบบออมทรัพย์ทวีโชค
53 ประกาศขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
54 ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
55 แจ้งยกเลิกการจัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด และเปิดทำการเป็นปกติในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
56 แจ้งกำหนดการยื่นกู้ และรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสามัญ
57 เดือนแห่งการออม : พบกับเงินฝากรูปแบบใหม่ เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
58 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2559
59 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวง
60 กำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก

หน้า 3 จาก 12