ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
122 บริการเงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
123 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 สำหรับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา นำบุตรมารับทุนในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่
124 ราบงานผลการเข้าฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
125 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
126 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
127 สหกรณ์ฯ ปิดทำการเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
128 สหกรณ์ฯ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
129 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560
130 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การแต่งหน้า ทำผม"
131 สสธท. เปิดรับสมัครสมาชิกปกติ และวาระพิเศษ (2เดือนเท่านั้น)
132 ประกาศ แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
133 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
134 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2560
135 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2560
136 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
137 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกพนักงานกระทรวง
138 ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
139 แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
140 พบกับเงินฝากรูปแบบใหม่ ...เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข และเงินฝากแบบออมทรัพย์ทวีโชค

หน้า 7 จาก 17