ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
2 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
3 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
4 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
5 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
6 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
7 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
8 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
9 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
10 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
11 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
12 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
13 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
14 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2561
15 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
16 สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการ Net bank ทุกธนาคาร สามารถใช้บริการฝากเงิน ชำระหนี้ ให้กับสหกรณ์ ผ่าน QR CODE
17 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
18 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561
19 ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561
20 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 57 ปี (สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505)

หน้า 1 จาก 12