ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง รายละเอียดการจัดจ้างทำเสื้อโปโลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
2 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
3 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการการยื่นกู้และจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน
5 สหกรณ์ฯจัดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินใหักับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินหลายด้าน
6 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
7 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ให้กับสมาชิก เป็นระยะเวลา 3 เดือน
8 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ
9 ประกาศ ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การประมูลให้สมาชิกเช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เลขที่ 223/15 บริเวณชั้น 1 ถ.มหาราช ซอย 15 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 13.5 เมตร
10 ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเอง ประจำปี 2564
11 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญ เพื่อการครองชีพให้กับพนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564
13 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด
14 ประกาศ เรื่อง เพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่มแผน 2
15 ประกาศ เดือนสุดท้ายของการรับยื่นโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ รับยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 2564 รับเงินกู้วันที่ 7 มิถุนายน 2564
16 ประกาศ สหกรณ์ฯ เปลี่ยนเวลาในการให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
17 ประกาศ เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารสหกรณ์ฯ
18 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
19 ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพ
20 ประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก

หน้า 1 จาก 15