ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
3 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
4 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
5 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
6 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19
8 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
9 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกในการยื่นกู้กับสหกรณ์
10 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
11 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
12 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
13 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
14 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ
15 ประกาศ ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
16 โครงการให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก เปิดรับยื่นกู้ วันที่ 20-25 ธ.ค. 62
17 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ
18 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว
20 ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

หน้า 1 จาก 13