ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ
2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว
4 ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562
5 ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
6 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
7 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
8 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
9 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
10 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
11 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
12 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
13 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
14 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
15 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
16 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
17 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
18 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
19 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
20 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2561

หน้า 1 จาก 12