ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
2 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
3 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
4 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
5 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
6 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
7 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
8 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
9 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
10 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
11 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
12 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2561
13 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
14 สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการ Net bank ทุกธนาคาร สามารถใช้บริการฝากเงิน ชำระหนี้ ให้กับสหกรณ์ ผ่าน QR CODE
15 แจ้งปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก
16 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561
17 ประกาศ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม แผนที่ 2 ประจำปี 2561
18 สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 57 ปี (สำหรับผู้ที่เกิดในปี 2504 และ 2505)
19 ประกาศ แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
20 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 12