ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และจะเปิดทำการปกติในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
3 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
4 ประกาศ หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 21 สิงหาคม 2563
5 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
6 ประกาศ เรื่อง แจ้งโอนเงินสวัสดิการวันเกิด และเงินของขวัญปีใหม่
7 ประกาศ เรื่อง การคืนดอกเบี้ย กรณีสมาชิกชำระหนี้หลังประมวลผลรายการส่งหัก
8 ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 สมาชิกสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19
10 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
11 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563
12 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
13 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
14 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19
15 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
16 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกในการยื่นกู้กับสหกรณ์
17 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
18 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2563
19 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2563
20 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก 13