ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 2,884 ตัว
3 ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2562 หลักสูตร "ขายของออนไลน์" ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562
4 ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
5 ประกาศ สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
6 ประกาศ การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
7 ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
8 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
9 ขอให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
10 ประกาศ ขอหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
11 ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิก
12 เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข
13 ขอเชิญชวนประกวดเรื่องเล่าเกี่ยวกับสหกรณ์
14 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า
15 ประกาศ รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561
16 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร "การทำขนมถุงทอง และขนมชั้น"
17 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
18 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
19 ประกาศผลการจับรางวัลให้กับสมาชิกผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2561
20 ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า

หน้า 1 จาก 12