ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2567
2 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567
3 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2567
4 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
5 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567
6 ประกาศผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2567
8 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2567
9 ประกาศ เรื่อง ทุนสวัสดิการให้กับสมาชิก ประจำปี 2566
10 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล
11 หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ใันวันที่ 21-24 ตุลาคม 2566
12 การให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่สมาชิก 2566
13 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
14 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการแก่สมาชิก เป็นเวลา 08.30-15.30 น.
15 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566
16 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม
17 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
18 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ ครบรอบ 70 ปี
19 การให้เงินกู้แก่สมาชิก
20 ประกาศ เรื่อง เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

หน้า 1 จาก 18