ที่ปรึกษา


 

นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่

 

นายแพทย์ปพน ดีใชยเศรษฐ
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดกระบี่

   

นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

 

 

   

นายอินทรศักดิ์  อัศวโกวิทกรณ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย