ประกาศ เรื่อง เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน