แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

ในวัน
อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น -14.00 น.

ณ.โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


** ข้อมูลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง สามารถอ่านข่าวที่เปลี่ยนแปลงได้ที่
แจ้งเลื่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552