ประกาศ สอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้าแบบมียูวี ขนาด 24 นิ้ว 8 ก้าน จำนวน 2,854 คัน ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
  1. รายละเอียดสอบราคาเพื่อจัดซื้อร่มไม้เท้า  [Download]