ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557 หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


ประกาศรายชื่อที่เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2557
หลักสูตร "การทำขนมจีบ ซาลาเปา" 
รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00  - 15.00 น.
รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดกระบี่ ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


ดาวน์โหลดรายชื่อ pdf [Download]