ประกาศและใบสมัครสส.ชสอ.รอบพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัคร 1-31/08/56


ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศให้รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 4/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครถึงวันที่ 1-31 สิงหาคม 2556

รายละเอียด pdf [Download]
ใบสมัคร pdf [Download]