สมาชิกที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556 หรือสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ หรือเดือนที่ตนเองเกิดให้ มารับของขวัญวันเกิดที่สำนักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ


สมาชิกที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556  หรือสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ หรือเดือนที่ตนเองเกิดให้ มารับของขวัญวันเกิดที่สำนักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ