สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556


สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
สมาชิกท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์
ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556