ประกาศ !! รายชื่อผู้ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2


ประกาศ !! รายชื่อผู้ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ประจำปี 2555
  • หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
  • หลักสูตร "การจับจีบผ้า" รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
รายชื่อรุ่นที่ 1 : pdf [download]
รายชื่อรุ่นที่ 2 : pdf [download]