วันที่ 17 ก.ย. 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยะลา จก.
kpsc_180917_01
kpsc_180917_02
kpsc_180917_03
kpsc_180917_04
kpsc_180917_05
kpsc_180917_06
kpsc_180917_07
kpsc_180917_08
kpsc_180917_09
kpsc_180917_10
kpsc_180917_11
kpsc_180917_12
kpsc_180917_13
kpsc_180917_14
kpsc_180917_15
kpsc_180917_16
kpsc_180917_17
kpsc_180917_18
kpsc_180917_19
kpsc_180917_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3