วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายภิญโญ ธารางกูร รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ กับสมาชิกประจำปี 2561 ในหลักสูตร การทำขนมชั้น และขนมถึงทอง โดยมีอาจารย์นวกมล ปราบเสร็จ เป็นวิทยากรอบรม
s__7725220
s__7725221
s__7725222
s__7725223
s__7725224
s__7725225
s__7725226
s__7725227
s__7725228
s__7725229
s__7725230
s__7725231
s__7725232
s__7725233
s__7725234
s__7725235
s__7725236
s__7725237
s__7725238
s__7725239
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2